Don’t let crisis hold kids back

Meet the Uprisers

SIDE BY SIDE

Right To Play and the Liverpool FC Foundation are working Side by Side to empower children to learn, lead, and succeed.

Learn More

SIDE BY SIDE

Right To Play and the Liverpool FC Foundation are working Side by Side to empower children to learn, lead, and succeed.

Learn More

Resultater av lek

Lek bidrar til at flere barn går på skole. Lek lærer barn hvordan de skal beskytte seg mot sykdommer. Lek styrker barn til å utøve sine rettigheter.

Lek gir barn trygghet, skaper glede og motivasjon til å lære.

Våre resultater

Resultater av lek

Lek bidrar til at flere barn går på skole. Lek lærer barn hvordan de skal beskytte seg mot sykdommer. Lek styrker barn til å utøve sine rettigheter.

Lek gir barn trygghet, skaper glede og motivasjon til å lære.

Våre resultater

Lek utvikler barn

Right To Play er en internasjonal organisasjon som bruker lek som læringsverktøy for å bedre barns hverdag i utviklingsland.

Vi har utviklet en unik metode hvor vi gjennom lek beskytter, utdanner og styrker barns muligheter for en bedre fremtid.

Vårt arbeid

Lek utvikler barn

Right To Play er en internasjonal organisasjon som bruker lek som læringsverktøy for å bedre barns hverdag i utviklingsland.

Vi har utviklet en unik metode hvor vi gjennom lek beskytter, utdanner og styrker barns muligheter for en bedre fremtid.

Vårt arbeid

Møt barna

Every day the children in our programs rise above challenges that rob them of their dignity, their promise and put them at risk. We honor these Uprisers.

Children like Said, who overcame bullying and violence to become a football coach and provide hope to his community. Here’s how it happened.

Les mer

Møt barna

Hver dag utfordrer barn normer og tradisjoner knyttet til samfunnet de lever i.

Et av disse barna er Julienne fra Rwanda. Hun kjemper for jenters rett til utdanning.
Møt henne her.

Les mer

Når barn leker vinner verden

You can transform a child's life.

Gi et bidrag